Zmarł Jan Guz – Przewodniczący OPZZ

Z wielkim żalem informujemy o śmierci Jana Guza – Przewodniczącego OPZZ, lidera związkowego, człowieka oddanego idei partycypacji pracowniczej, naszego Kolegi.
Najszczersze wyrazy żalu i współczucia w imieniu Konfederacji Pracy przekazujemy rodzinie i przyjaciołom.
Wszystkich nas to rozbiło. Będzie nam go bardzo brakowało.
Cześć Jego Pamięci!