Zmiany w składaniu sprawozdania finansowego za 2019 rok

Szanowni Państwo,

sprawozdanie finansowe za rok 2019 roku należy złożyć w innej formie niż dotychczas.

Aby złożyć sprawozdanie finansowe od tego roku należy wejść na stronę: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/   następnie kliknąć „Przejdź do aplikacji e-Sprawozdania Finansowe”.

W dalszych krokach należy utworzyć nowe sprawozdanie, potem podpisać je profilem zaufanym i wysłać do szefa KAS.

Profil zaufany jest bezpłatny, poniżej link dotyczący profilu zaufanego – również instrukcji jak założyć ww.

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

W załączeniu przekazujemy instrukcję założenia konta dla związku zawodowego na portalu ePUAP przygotowaną przez jeden ze związków OPZZ. Konto na  portalu ePUAP jest bezpłatne, można je założyć np. w ZUS, przez konto bankowe.

W związku z wątpliwościami kto ma podpisać sprawozdanie finansowe (czy cały Zarząd czy wystarczy np. Przewodniczący posiadający uprawnienie) wystosowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Finansów, poniżej przekazuję informację, którą otrzymaliśmy:

„Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi zostać podpisane zarówno przez osobę sporządzającą („osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych”) jak i przez kierownika jednostki. Poprzez kierownika jednostki rozumie się wszystkich członków organu zarządzającego jednostką. W związku z tym podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu związku. Zapisy statutu nie mają żadnego wpływu na powyższe obowiązki, a przepisy nie przewidują możliwości aby którakolwiek z wymienionych osób mogła upoważnić inną osobę do złożenia podpisu w jej imieniu.

W przypadku innych pytań prosimy o zapoznanie się z sekcją “pytania i odpowiedzi” w części dotyczącej e-Sprawozdań finansowych na Portalu podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/.

Wydział Rozwoju Systemów Skarbowych, (PK) Departament Poboru Podatków, Ministerstwo Finansów”

Złożenie sprawozdania finansowego – instrukcja: