Zmiany w Statucie Związku

W związku z dokonanym w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu wszystkich uchwalonych przez VII Krajowy Zjazd Delegatów zmian w Statucie Związku – zachęcamy do zapoznania się z nowym tekstem jednolitym dostępnym w zakładce „Statut”.