Zmiany w Zachodniopomorskim

Koleżanki i Koledzy

Przekazujemy poniżej treść pisma skierowanego do związkowców OPZZ Konfederacja Pracy z regionu województwa zachodniopomorskiego.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Związku informuję, że w ślad ze zmianami jakie nastąpiły po śmierci Gerharda Kuligowskiego (który przez długi czas pełnił funkcję Przewodniczącego Rady OPZZ Woj. Zachodniopomorskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego OPZZ Konfederacja Pracy) zmianie ulega sposób funkcjonowania OPZZ Konfederacja Pracy na poziomie Państwa województwa.

Od dnia 15 listopada br., decyzją Zarządu Krajowego Związku poprzedzoną spotkaniami z Państwem tak w Szczecinie jak i w Warszawie, analizą dotychczasowych działań Zarządu Wojewódzkiego, zgłaszanych przez Was zastrzeżeń oraz analizą potrzeb organizacji podstawowych Związku, na terenie województwa zachodniopomorskiego jako swego rodzaju łącznik z organizacjami zakładowymi/międzyzakładowymi będzie działał Pełnomocnik Zarządu Krajowego w osobie p. Wioletty Staszak.

Pani Wioletta Staszak – sugerowana na tę funkcję przez przedstawicieli dotychczasowych władz wojewódzkich Związku – znana jest zapewne Państwu ze starszych organizacji związkowych działających na terenie Zachodniopomorskiego, ponieważ od dawna związana jest z działającą w Szczecinie Radą OPZZ. Była przez długi czas współpracownikiem Rady. W tej chwili pełni funkcje administratora budynku co mam nadzieję znacznie ułatwi nam relacje z Radą OPZZ właśnie jak i z najemcami, wśród których funkcjonuje kilka kancelarii prawnych (z mojej perspektywy – co potwierdzają organizacje związkowe – najistotniejsze dla Państwa jest zapewnienie szybkiej, rzetelnej i doświadczonej pomocy prawnej dla członków Związku).

Kontakt na Pełnomocnika Wojewódzkiego p. Wiolettę Staszak:

Adres: Kaszubska 57, 70-402 Szczecin

tel. 515-062-354

mail: konfederacjapracy.szczecin@wp.pl

Pełnomocnik Wojewódzki Związku to osoba, która w imieniu OPZZ Konfederacja Pracy dba o zapewnienie odpowiedniej obsługi organizacyjno-prawnej organizacji z danego województwa. To też pierwsza osoba, z którą fizycznie możemy spotkać się i porozmawiać nt. założenia związku zawodowego.

W tej chwili przed nowym Pełnomocnikiem czas na uporządkowanie lekko zaniedbanych relacji z Radą OPZZ. Czas na przemyślenie i dostosowanie oferty kierowanej przez OPZZ Konfederacja Pracy do Was. Pani Wioletta poinformuje Państwa nt. zasad korzystania z pomocy prawnej dla organizacji, z doradztwa i szkoleń, które planowane są z udziałem Okręgowej Inspekcji Pracy jak i z prawnikami Konfederacji Pracy i OPZZ. Chcielibyśmy wyjść nieco poza twarde szkolenia z zakresu prawa pracy i zaoferować również szkolenia miękkie – z zakresu negocjacji i mediacji. W tym zakresie Związek stara się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze wskazaniem głównie woj. zachodniopomorskiego.

Podkreślam, że w każdej chwili do Waszej dyspozycji pozostaję również ja, jak i biuro Zarządu Krajowego Związku. Odległość jest znaczna – jednak zasięgnięcie informacji telefonicznej lub mailowej w przypadku problemu z uzyskaniem satysfakcjonującej odpowiedzi na poziomie województwa, jest zawsze pomocne. Po to współpracujemy z doskonałymi prawnikami – co ważne: wieloletnimi praktykami, mediatorami z list Ministra Pracy, ekspertami w różnych dziedzinach prawa pracy – a także sami kształcimy się nieustannie w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii itd., żeby oferta pomocy prawnej dla organizacji była maksymalnie profesjonalna i pomocna dla Was na każdym kroku działań związkowych.

Biuro Zarządu Krajowego:

00-924 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40 lok. 202 i 203
tel. (22) 55-15-665, kom. 0533105665
tel./fax (22) 55-15-665
e-mail: kp-info@konfederacjapracy.org.pl

Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku
tel. (22) 55-15-666, kom. 0791505666
e-mail: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl

Jednocześnie informuję, że ustały wszelkie upoważnienia i uprawnienia dotychczas funkcjonującego Zarządu Wojewódzkiego jak i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Ze związkowym pozdrowieniem

Michał Lewandowski