Zwolniony związkowiec

Szanowni Państwo,

 W dniu 25 sierpnia br. o godz. 8:30 w sali 1063 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kocjana 3 w Warszawie, odbędzie się pierwsza rozprawa Pani Teresy Cibor – Wiceprzewodniczącej Organizacji w warszawskich OSiR-ach. Rozprawa dotyczy wypowiedzenia umowy w związku z likwidacją stanowiska, pracodawca nie wziął pod uwagę, że Pani Teresa Cibor jest osobą chronioną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

rozprawa sądowa

Jest to kolejna próba wypowiedzenia umowy Pani Teresie Cibor – poprzednie zakończyły się przywróceniem do pracy oraz walką kolejnego OSiR-u z Naszą Organizacją Międzyzakładową.

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa ww. rozprawie. Wesprzyjmy wspólnie działania Pani Teresy na rzecz Związku poprzez uczestnictwo 25 sierpnia br. w rozprawie. Pokażmy, że nie zgadzamy się z łamaniem prawa pracy, prawa związkowego oraz nękaniem Naszych Organizacji.