Ruszyła kampania POLSKA BEZ WYZYSKU

Niskie płace, „umowy śmieciowe”, łamanie praw pracowniczych, 1/4 – 3/4 etatu, mobbing. Polska gospodarka stała się rezerwuarem „taniej siły roboczej” dla zachodnich korporacji. Udział płac w polskim PKB wynosi jedynie 46 %, podczas gdy średnio w UE to średnio aż o 10 % więcej. Pracodawcy nie chcą dzielić się zyskiem z pracownikami, którzy ten zysk wypracowują. Najwyższa pora to zmienić !

Zapraszamy na stronę www.polskabezwyzysku.pl  gdzie można dowiedzieć się jak działa kampania, której partnerem związkowym jest Konfederacja Pracy.

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA !

146a7d_61ec846f65fa4437b3a01c6278a68cd5

Święto Niepodległości

Dziś Narodowe Święto Niepodległości – święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc od momentu ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję.

11-listopada

Projekt rozporządzenia dot. służby cywilnej

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Uwagi prosimy kierować na adresy: kp-info@konfederacjapracy.org.pl lub  bobrowski@opzz.org.pl

projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,

 

Targi Student Expo 2015

Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy informuje, że wspólnie  z Komisją Młodych OPZZ  wystawiliśmy swoje stoisko na Targach Student Expo. Zapoznaliśmy zainteresowanych, głównie studentów o zasadach działalności naszej organizacji związkowej, poinformowaliśmy o ich prawach w pierwszej pracy oraz przydatnych źródłach prawa. Targi odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu dzisiejszym.

Więcej informacji i szczegółów o targach znajdziecie na www.studentexpo.pl

 Student Expo 2015 - przygotowania

Krajowa Polityka Miejska 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Krajowa Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 21b). Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju.

Poniżej w załącznikach prezentujemy: projekt dokumentu przyjęty przez Radę Ministrów zawierający założenia „Krajowej Polityki Miejskiej 2023″ oraz list Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego.

Krajowa Polityka Miejska 2023

Pismo Podsekretarza Stanu ws Krajowej Polityki Miejskiej 2023