Szkolenie związkowe

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przesyłamy szczegóły dotyczące szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Przedstawiciele pracowników i skuteczny nadzór w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej