Pikiety w obronie praw pracowniczych

W imieniu koleżanki  Iwony Jolanty Mandat, Przewodniczącej OZ 12-027 OPZZ Konfederacja Pracy w Tesco Polska przekazujemy informacje o zorganizowanych w Częstochowie pikietach w obronie praw pracowniczych.  Czytaj dalej

Szkolenie Międzynarodowej Organizacji Pracy

Informujemy o szkoleniu dla związków zawodowych organizowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) na temat osób młodych i strategii rekrutacji / organizowania.
Szkolenie odbędzie się w dniach 28 września – 9 października 2015 r. w Turynie (Włochy).
Chętnych zapraszamy po szczegółowe informacje, które można uzyskać pisząc do nas na adres:
kp-info@konfederacjapracy.org.pl

oraz w załącznikach poniżej:

Turyn, 28.09. – 9.10.

flyer EN+Rus

 

Program działania PIP na lata 2016-2018

Informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy przystąpiła do opracowywania programu działania na lata 2016-2018.
Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy na wniosek OPZZ zwraca się z prośbą o przekazywanie propozycji zagadnień, które powinny być przedmiotem działań kontrolnych i prewencyjnych PIP, a które OPZZ zgłosi do planu pracy inspekcji pracy, jako obszary istotne dla związków zawodowych.
Propozycje prosimy przekazywać na adres:
kp-info@konfederacjapracy.org.pl
do 15 sierpnia 2015 roku.

Analiza Piotra Szumlewicza ws danych GUS

Według GUS w 2014 roku do organizacji związkowych należało 1,6 mln osób, czyli 11% spośród wszystkich pracujących, 17% zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i 19% pracowników przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób. Czytaj dalej