Pismo ws wzrostu wynagrodzeń, emerytur i rent w 2016 roku

Przekazujemy w załączeniu pismo z dnia 25 maja br. przewodniczących OPZZ, FZZ, NSZZ „Solidarność” zawierające związkową propozycję w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2016 roku. Opracowane wyliczenia powstały na bazie prognozowanych przez rząd wskaźników makroekonomicznych na rok 2016 (PKB – wzrost o 3,8%, inflacja – 1,7%). Czytaj dalej