Projekty ustaw do konsultacji

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy projekty ustaw, z prośbą o uwagi:

  • Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców
  • Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
  • Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
  • Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj dalej

Konsultacje projektów ustaw

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, z prośbą o uwagi. Czytaj dalej

Porozumienie organizacji związkowych w Toyota Poland

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy porozumienie organizacji związkowych w zakładach Toyota Polska Sp. z o.o. Będziemy na bieżąco informować o postępach negocjacyjnych.

Porozumienie związków TMMP i TMIP