Propozycja minimalnego wynagrodzenia od 2017 roku

Koleżanki i Koledzy

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 roku propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ, Franciszka Bobrowskiego, przekazujemy w załączeniu przedmiotową propozycję oraz towarzyszące tej propozycji dokumenty przekazane Radzie Dialogu Społecznego stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  Czytaj dalej

Komunikat instytucji europejskich

Koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia Pana Franciszka Bobrowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ, w załączeniu przekazujemy Komunikat KE COM(2016) 321 final pn: Europejski semestr na 2016 r.: zalecenia dla poszczególnych krajów. z prośbą o ewentualne uwagi. Czytaj dalej

Projekt ustawy do konsultacji

Koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia Pana Franciszka Bobrowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ, w załączeniu przekazujemy poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy, z prośbą o ewentualne uwagi. Czytaj dalej