Planowane szkolenie z zakresu prawa pracy 20 maja br. w Warszawie

Koleżanki i Koledzy

W dniu 20 maja br. (piątek) w budynku OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie planujemy zorganizować szkolenie z zakresu prawa pracy.
Szkolenie głównie kierujemy do organizacji związkowych z województw, gdzie nie funkcjonują Zarządy Wojewódzkie Związku (stąd też możliwość noclegu – o czym poniżej), ale zapraszamy wszystkich chętnych i kierujemy zapytanie do wszystkich Państwa.

Czytaj dalej

Weryfikacja organizacji

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w związku z koniecznością określenia właściwej liczebności OPZZ „Konfederacja Pracy” jak również usystematyzowania finansów Związku w oparciu m.in. o ww. liczebność organizacji, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” rozpoczyna akcję weryfikacyjną organizacji członkowskich OPZZ „Konfederacja Pracy” w zakresie obowiązków określonych Statutem oraz Uchwałami Zarządu Krajowego Związku. Czytaj dalej

Projekt ws Komisji Kodyfikacyjnej

Koleżanki i Koledzy
Z upoważnienia kol. Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ przesyłamy do zaopiniowania projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Czytaj dalej

Przypomnienie o CIT-8

Koleżanki i Koledzy

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 2 podjętą na zebraniu Zarządu Krajowego OPZZ „Konfederacja Pracy” w dniu 23 kwietnia 2015 r. organizacje związkowe zobowiązane są do przekazania corocznie do Zarządu Krajowego Związku kopii CIT-8 przekazanego do Urzędu Skarbowego.

Organizacje, które jeszcze nie dopełniły ww. obowiązku, zobowiązuje się do przekazania wskazanej powyżej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia br.