Świadectwo pracy – propozycje zmian

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania.

Czytaj dalej

Projekt ustawy o KRS

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przesyłamy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj dalej

Zmiany w Zachodniopomorskim

Koleżanki i Koledzy

Przekazujemy poniżej treść pisma skierowanego do związkowców OPZZ Konfederacja Pracy z regionu województwa zachodniopomorskiego.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Związku informuję, że w ślad ze zmianami jakie nastąpiły po śmierci Gerharda Kuligowskiego (który przez długi czas pełnił funkcję Przewodniczącego Rady OPZZ Woj. Zachodniopomorskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego OPZZ Konfederacja Pracy) zmianie ulega sposób funkcjonowania OPZZ Konfederacja Pracy na poziomie Państwa województwa. Czytaj dalej

Debata „Między zyskiem a wyzyskiem”

Szanowni Państwo

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji im. Friedricha Eberta zapraszamy na debatę pt. „Między zyskiem a wyzyskiem”, która odbędzie się 29.11 br. o godz. 18:00 w Warszawie.

eventphoto-miedzy_zyskiem_a_wyzyskiem Czytaj dalej