Jak założyć związek zawodowy

Jak założyć związek zawodowy?

Chcesz założyć związek zawodowy, ale nie miałeś nigdy styczności z działalnością związkową? Nie wiesz, jak założyć związek zawodowy i od czego powinieneś zacząć? Możemy Ci pomóc!

Z nami założenie związku zawodowego jest bardzo proste.

Krok po kroku poprowadzimy Cię od pomysłu i rejestracji nowej organizacji związkowej do faktycznej działalności. Przed, w trakcie i po rejestracji Waszej organizacji, możesz korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, które niejednokrotnie ułatwią Wam prowadzenie działań związkowych.

Jakie są zasady działalności związkowej?

Celem działalności związkowej jest reprezentowanie pracowników i działanie w imię interesów zawodowych tej grupy oraz ich praw. Jest to organizacja dobrowolna, samorządna i niezależna od jednostek takich jak pracodawcy, samorządy terytorialne lub administracja państwowa. Związki zawodowe mogą zrzeszać pracowników bez względu na podstawę stosunku pracy. Wszystkie wspomniane kwestie szerzej opisane są w Ustawie o związkach zawodowych. Możemy tez zrzeszać inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy

Czy warto?

Tak. W przypadku kiedy pojawia się potrzeba założenia związku zawodowego prawdopodobnie powodem jest łamanie praw pracowników i konieczność ich obrony. Związek ułatwia podjęcie odpowiednich kroków, umożliwia negocjacje z pracodawcą, umożliwia kontrolowanie działań pracodawcy w wielu aspektach.

Ważne kroki

Jak założyć związek? Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o szeregu bardzo ważnych kwestii. Zadbanie o nie pozwoli związkowi na skuteczne funkcjonowanie. Należą do nich między innymi:

Poznanie podstaw funkcjonowania związków zawodowych

Poznanie praw i obowiązków wynikających z założenia związku

Zdecydowanie co do formy działania

Zadbanie o spełnianie szczegółowych norm prawnych

OPZZ Konfederacja Pracy

W skrócie – co to jest OPZZ Konfederacja Pracy

Jak zarejestrować organizację?

Krok po kroku jak zarejestrować organizację

Skip to content