JAK ZAŁOŻYĆ ZWIĄZEK ZAWODOWY?

Chcesz założyć związek zawodowy, ale nie miałeś nigdy styczności z działalnością związkową? Nie wiesz, jak założyć związki zawodowe i od czego powinieneś zacząć?

Możemy Ci pomóc

Z nami założenie związku zawodowego jest bardzo proste. Krok po kroku poprowadzimy Cię od pomysłu i rejestracji nowej organizacji związkowej do faktycznej działalności. Przed, w trakcie i po rejestracji Waszej organizacji możesz korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, które niejednokrotnie ułatwią Wam prowadzenie działań związkowych.

Jakie są zasady działalności związkowej?

Celem działalności związkowej jest reprezentowanie pracowników i działanie w imię interesów zawodowych tej grupy oraz ich praw. Jest to organizacja dobrowolna, samorządna i niezależna od jednostek takich jak pracodawcy, samorządy terytorialne lub administracja państwowa. Związki zawodowe mogą zrzeszać pracowników bez względu na podstawę stosunku pracy. Wszystkie wspomniane kwestie szerzej opisane są w Ustawie o związkach zawodowych.

Czy warto?

Tak. W przypadku kiedy pojawia się potrzeba założenia związku zawodowego prawdopodobnie powodem jest łamanie praw pracowników i konieczność ich obrony. Związek ułatwia podjęcie odpowiednich kroków, umożliwia negocjacje z pracodawcą, umożliwia kontrolowanie działań pracodawcy w wielu aspektach.

Ważne kroki

Jak założyć związek? Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o szeregu bardzo ważnych kwestii. Zadbanie o nie pozwoli związkowi na skuteczne funkcjonowanie. Należą do nich między innymi:

• poznanie co najmniej podstaw funkcjonowania związków zawodowych;
• poznanie praw i obowiązków wynikających z założenia związku;
• zdecydowanie co do formy działania (przynależność do centrali związkowej lub rezygnacja z niej);
• zadbanie o spełnianie szczegółowych norm prawnych – brak dbałości o tę kwestię może skutkować podważeniem legalności związku.

Od czego zacząć?

Wybierz interesujące Cię zagadnienie z bocznego (a w wersji mobilnej umiejscowionego poniżej) menu…