JAK ZAŁOŻYĆ ZWIĄZEK ZAWODOWY?

UWAGA: W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym ograniczającym możliwość organizacji fizycznego zebrania założycielskiego organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej, Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy jako prawidłową i prawnie skuteczną formę organizacji zebrania założycielskiego dopuszcza formę elektroniczną.

Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy rekomenduje przeprowadzenie procedury określonej w par. 44a Statutu z zastosowaniem ogólnodostępnych, multiplatformowych, bezpłatnych komunikatorów umożliwiających wideokonferencję wszystkim uczestnikom zebrania założycielskiego jednocześnie. Przykładowo taką funkcjonalność posiadają aplikacje Zoom (do 100 uczestników jednocześnie), Skype (do 50 uczestników), Microsoft Teams, Google Hangouts, Discord (do 10 uczestników) itd.

Podpisanie protokołu z zebrania założycielskiego organizacji związkowej, do czasu innych wytycznych w tym zakresie, może odbywać się za pomocą profili zaufanych uczestników zebrania, w trybie obiegowym lub poprzez podpisanie przez każdego z uczestników indywidualnego wydruku/pliku protokołu. Ostatnia proponowana forma wymaga przekazania do Prezydium Zarządu Krajowego Związku plików (np. jpg, pdf) dokumentujących podpis w ilości zgodnej z ilością uczestników zebrania założycielskiego.

Chcesz założyć związek zawodowy, ale nie miałeś nigdy styczności z działalnością związkową? Nie wiesz, jak założyć związki zawodowe i od czego powinieneś zacząć?

Możemy Ci pomóc

Z nami założenie związku zawodowego jest bardzo proste. Krok po kroku poprowadzimy Cię od pomysłu i rejestracji nowej organizacji związkowej do faktycznej działalności. Przed, w trakcie i po rejestracji Waszej organizacji możesz korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, które niejednokrotnie ułatwią Wam prowadzenie działań związkowych.

Jakie są zasady działalności związkowej?

Celem działalności związkowej jest reprezentowanie pracowników i działanie w imię interesów zawodowych tej grupy oraz ich praw. Jest to organizacja dobrowolna, samorządna i niezależna od jednostek takich jak pracodawcy, samorządy terytorialne lub administracja państwowa. Związki zawodowe mogą zrzeszać pracowników bez względu na podstawę stosunku pracy. Wszystkie wspomniane kwestie szerzej opisane są w Ustawie o związkach zawodowych.

Czy warto?

Tak. W przypadku kiedy pojawia się potrzeba założenia związku zawodowego prawdopodobnie powodem jest łamanie praw pracowników i konieczność ich obrony. Związek ułatwia podjęcie odpowiednich kroków, umożliwia negocjacje z pracodawcą, umożliwia kontrolowanie działań pracodawcy w wielu aspektach.

Ważne kroki

Jak założyć związek? Niezwykle istotne jest, aby pamiętać o szeregu bardzo ważnych kwestii. Zadbanie o nie pozwoli związkowi na skuteczne funkcjonowanie. Należą do nich między innymi:

• poznanie co najmniej podstaw funkcjonowania związków zawodowych;
• poznanie praw i obowiązków wynikających z założenia związku;
• zdecydowanie co do formy działania (przynależność do centrali związkowej lub rezygnacja z niej);
• zadbanie o spełnianie szczegółowych norm prawnych – brak dbałości o tę kwestię może skutkować podważeniem legalności związku.

Od czego zacząć?

Wybierz interesujące Cię zagadnienie z bocznego (a w wersji mobilnej umiejscowionego poniżej) menu…