MANIFESTACJA OPZZ 22 września 2018

Prezydium OPZZ na swoim posiedzeniu w dniu 29 sierpnia br., po wcześniejszych konsultacjach z organizacjami członkowskimi i reprezentantami struktur OPZZ, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dniu 22 września 2018 r. o godz. 12.00. Zwracamy się do Państwa o pełną mobilizację.

Domagamy się między innymi:

  • wyższych płac;
  • sprawnego funkcjonowania dialogu społecznego na wszystkich poziomach;
  • dobrych miejsc pracy bez umów śmieciowych;
  • przestrzegania praw pracowniczych i związkowych;
  • emerytury ze względu na lata pracy oraz likwidacji stopniowego wygasania emerytur pomostowych
  • PL potrzebuje wyższych plac

Czytaj dalej