Wsparcie związkowe

Koleżanki i Koledzy

Wysłaliśmy już wszystkie zestawy komputerów do nauki i pracy zdalnej dla członkiń i członków Konfederacji Pracy i ich rodzin.

Akcję Konfederacji Pracy (przekazanie komputerów do nauczania zdalnego / pracy zdalnej) prowadzimy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ mając na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a także dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy.

W miarę możliwości będziemy starali się kontynuować tę potrzebną inicjatywę.

Wsparcie dla członków Konfederacji Pracy

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 część z pracowników – również członków naszego Związku -​ pracuje zdalnie z domu. Wobec braku wytycznych w tej materii, nie każdy pracodawca zapewnia Wam odpowiednie narzędzia pracy – m.in. komputer. Pracodawcy często bazują na sprzęcie prywatnym pracownika, a nie każdy przecież taki posiada.

Podobną sytuację obserwujemy w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. Nie każdy z nas ma możliwości sprzętowe zapewniające dziecku odpowiedni i niezakłócony udział w lekcjach. Nie każda rodzina ma przecież możliwości finansowe aby sprostać tym wymaganiom – tym bardziej, jeśli w domu w tym samym czasie nauka zdalna dotyczy kilkorga dzieci.

Konfederacja Pracy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ podjęły działania zmierzające do – przynajmniej częściowego – zażegnania tych problemów wśród członków Związku.

Czytaj dalej

Oświadczenie OPZZ KONFEDERACJA PRACY w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i poparcia protestów społecznych

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez rząd i instytucje państwowe kontrowersyjnych i budzących gwałtowny opór społeczny tematów w okresie trwającej, nasilonej, drugiej fali pandemii koronawirusa. Goniąc stracony w okresie wyborczym i wakacyjnym czas, oczekujemy od rządu twardych działań zmierzających do zabezpieczenia miejsc pracy, wynagrodzeń, bezpieczeństwa setek tysięcy polskich pracowników oraz zadbania o byt ich rodzin w zbliżającym się trudnym okresie.

Czytaj dalej