Wsparcie dla potrzebujących

Wracamy z akcją dostarczania zestawów komputerowych organizowaną przez Konfederację Pracy wspólnie z Fundacją BEZDAŃSKĄ mającą na celu wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin oraz dążenie do wyrównywania szans tych osób na rynku pracy.

Czytaj dalej

Wolne miejsca na warsztaty

Drodzy koledzy/koleżanki, 

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Warsztacie szkoleniowym, który odbędzie się dniu 26-27.10.2021 w Warszawie. Spotkanie jest częścią wspólnego projektu UNI Europa i COZZ finansowanego przez Komisję Europejską pod tytułem: “Bridging the gap – improving knowledge and skills of Central Europe’s workers in representation within Multinational companies.” 

Celem warsztatu jest zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu udziału pracowników w procesach decyzyjnych w zakładach pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych i wolności związkowych, a także umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Celem warsztatu jest także jest zdiagnozowanie sytuacji partnerów społecznych w branży (główne trendy w branży, standardy dialogu społecznego, negocjacje, funkcjonowanie europejskich rad zakładowych i sojuszy związkowych w sektorze) i zapewnienie możliwości tworzenia sieci współpracy związków zawodowych w sektorze.  

Czytaj dalej

Społeczna Inspekcja Pracy – publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pod tytułem “SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY” autorstwa Grzegorza Ilnickiego i 
Michała Sobola.

Troska o przestrzeganie prawa pracy wymaga, aby korzystać ze wszelkich dostępnych narzędzi. Społeczna Inspekcja Pracy jest takim narzędziem i w większym stopniu niż dotychczas powinna być wykorzystywana w pracy związkowej.

Czytaj dalej