Prawomocne postanowienie Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy: ustanie członkostwa Piotra Szumlewicza w Konfederacji Pracy jest zgodne ze Statutem

W dniu 11 lipca br. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie z powództwa Piotra Szumlewicza, który wnosił o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie członkostwa w Konfederacji Pracy. Przypomnijmy, że Szumlewicz utrzymuje, że ustanie członkostwa w Konfederacji Pracy odbyło się bezprawnie. Sąd oddalił zarówno wniosek (w pierwszej instancji) i zażalenie (w drugiej instancji). Jak czytamy w uzasadnieniu: „Zdaniem Sądu, twierdzenia powoda nie czyniły prawdopodobnym naruszenia przez Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” statutu związku zawodowego. Załączone do pozwu dowody nie uprawdopodabniają, iż powód bezprawnie został pozbawiony członkostwa w związku zawodowym”.

Czytaj dalej

Szkolenie ETUI

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy szczegóły dotyczące szkolenia Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) na temat „Przywództwo i rozwijanie potencjału dla związkowczyń.”

Czytaj dalej

Propozycje Rady Ministrów

Koleżanki i Koledzy

Z upoważnienia wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego przesyłamy w załączeniu propozycję Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wraz ze wskaźnikami i informacjami dotyczącymi sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce.

Czytaj dalej

Międzynarodowa pikieta

4 czerwca br. przed siedzibą Orpea Polska Sp. z o. o. w Warszawie odbyła się międzynarodowa pikieta w obronie nielegalnie zwolnionej Anny, rehabilitantki w oddziale Orpea w Konstancji, która reprezentuje organizację międzyzakładową OPZZ „Konfederacja Pracy” na terenie firmy.

dav
Czytaj dalej

Szkolenie ETUI

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przesyłamy szczegóły dotyczące rocznego programu Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) pt. “Szkolenie młodych europejskich liderów i liderek związkowych 2019-2020”

Czytaj dalej