O nas

Konfederacja Pracy. Związek zawodowy XXI wieku.

Bez względu na rodzaj umowy i wykonywaną pracę. Walczymy o nasze prawa, rozwijamy, szkolimy, inspirujemy!

Naszym priorytetem jest najlepiej pojęta obrona praw i interesów pracowniczych poprzez szeroki i permanentny rozwój Związku. Dlatego cały czas upraszczamy, modyfikujemy, przekształcamy wewnętrzne zapisy i regulacje tak, żeby łatwiej można było się do nas przyłączyć, założyć związek zawodowy i działać jeszcze bardziej efektywnie. Już teraz możesz założyć związek zawodowy zupełnie online!

Stawiamy na edukację naszych członkiń i członków – chcemy dawać Wam dobre podstawy do reprezentowania interesów pracowniczych w Waszych firmach. Żeby być skuteczną organizacją związkową musicie być przygotowani merytorycznie do profesjonalnego działania na rzecz pracowników w trudnych rozmowach ze stroną pracodawcy.  Do tego właśnie nasze know-how będzie Wam przydatne / nieodzowne.

Pojawiamy się w wielu miejscach do tej pory nieuzwiązkowionych. Docieramy do ludzi młodych, uczniów, studentów. Eksplorujemy nowe formy zatrudnienia m.in. pracę platformową. Działamy aktywie i wielotorowo podejmując współprace z innymi organizacjami związkowymi, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Tyle lat działamy

Tyle organizacji zrzeszamy

Tylu członków zrzeszamy

Najliczniejsza organizacja

Wychodzić poza schemat działań stricte związkowych – wspieramy nasze członkinie, członków i ich rodziny w aspektach wykraczających poza ramy prawa pracy.

W trakcie obostrzeń dotyczących COVID-19 wspomagaliśmy naszych członków i organizacje środkami ochrony indywidualnej i docieraliśmy ze sprzętem komputerowym do osób w ciężkiej sytuacji życiowej wspomagając sprzętowo ciężary nauki i pracy zdalnej. Podejmujemy też inne działania dające członkom Związku profity z członkostwa starając się premiować to zaangażowanie.

Działamy na terenie całej Polski!

Budując Konfederację Pracy od podstaw zaczynaliśmy w 2000 r., a teraz jesteśmy w pierwszej piątce najliczniejszych organizacji związkowych w największej centrali związkowej w Polsce – Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Nasi przedstawiciele są aktywni na każdym szczeblu działalności OPZZ – od struktur powiatowych, przez wojewódzkie, branżowe, kończąc na ciałach decyzyjnych jak Rada, Prezydium czy Kierownictwo OPZZ. Ta afiliacja daje nam duże dodatkowe możliwości wsparcia naszych członków w bieżących działaniach.

Zrzeszamy pracowników sektora finansowego, sektora motoryzacyjnego, krupierów, pracowników handlu, pracowników dużych korporacji i zakładów produkcyjnych jak i małych i mikro przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, pracowników opieki, sektor państwowy / samorządowy / prywatny. Jesteśmy tzw. „nowym związkiem zawodowym” (bez bagażu doświadczeń w PRL i przyzwyczajeń z innych realiów pracowniczych) ale już z ponad 20-letnim doświadczeniem w działaniach na rzecz pracowników. Przez ten czas w Konfederacji Pracy zrzeszyło się blisko 700 organizacji związkowych!

Jesteśmy związkiem zawodowym, a nie partią polityczną, dlatego nie narzucamy przekonań politycznych czy światopoglądowych. Doceniamy te organizacje i ugrupowania, które z naszej perspektywy pozytywnie zmieniają realia świata pracy. Ciągle patrząc w przyszłość nie zapominamy o naszej historii i korzeniach – stąd szeroki horyzont w prospołecznym patrzeniu Konfederacji Pracy na rzeczywistość.

Nie działamy dla poklasku czy pustych wzmianek medialnych, ale dla faktycznych, namacalnych rezultatów odczuwanych przez nasze członkinie i członków w organizacjach podstawowych.  

Nie jesteśmy w Konfederacji Pracy wszyscy tacy sami; nie jesteśmy „czarno – biali”.

Jesteśmy różnorodni, a łączy nas walka o prawa i interesy pracownicze. 

Jesteśmy dumni z bycia ZWIĄZKOWCAMI!

Jesteśmy KONFEDERACJA PRACY!!!

Gdzie już działamy?

Sprawdź czy działamy w Twojej firmie. Możesz zapisać się do istniejącej organizacji lub założyć nową!

Wykaz wszystkich organizacji.

Skip to content