Kontakt

Biuro Zarządu Krajowego:

00-924 Warszawa,
ul. Kopernika 36/40 lok. 202 i 203
tel. (22) 55-15-665, kom. 0533105665
tel./fax (22) 55-15-665
e-mail: kp-info@konfederacjapracy.org.pl

Michał Lewandowski – Przewodniczący Związku
tel. (22) 55-15-666, kom. 0791505666
e-mail: 


Władze →

Konfederacja Pracy w regionie →