Informacja o projekcie „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa”

Projekt w ramach Działania 2.16 POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) pod tytułem „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zakłada realizację celów w trzech kluczowych aspektach od października 2017 do grudnia 2019 r. Realizowany będzie przez OPZZ Konfederacja Pracy w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

Więcej w załączonym piśmie Informacja o projekcie 10.2017

Już dziś zachęcamy do rezerwowania czasu na zbliżające się szkolenia. Więcej szczegółów wkrótce.

Szkolenia ETUI

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy szczegóły dotyczące szkoleń Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI).

etui. - logo Czytaj dalej

Ustawa ws. budżetu na 2018 rok

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

 Projekt jest ściśle związany z ustawą budżetową na 2018 r. i zawiera m.in. rozwiązania kluczowe z punktu widzenia pracowników i związków zawodowych na kolejny rok, w szczególności dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, Funduszu Pracy etc.

ustawa do konsultacji - logo

Czytaj dalej