Zwolniony związkowiec

Szanowni Państwo,

 W dniu 25 sierpnia br. o godz. 8:30 w sali 1063 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Kocjana 3 w Warszawie, odbędzie się pierwsza rozprawa Pani Teresy Cibor – Wiceprzewodniczącej Organizacji w warszawskich OSiR-ach. Rozprawa dotyczy wypowiedzenia umowy w związku z likwidacją stanowiska, pracodawca nie wziął pod uwagę, że Pani Teresa Cibor jest osobą chronioną na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych.

rozprawa sądowa Czytaj dalej

Ocena współpracy z PIP

Koleżanki i Koledzy

przesyłamy w załączeniu pismo z prośbą o nadesłanie do nas oceny dotyczącej Waszej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

PIP logo

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia ws. min. wynagrodzenia i stawki godzinowej

Szanowni Państwo,

 w załączeniu przekazujemy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., w którym MRPiPS zmienił przedstawioną przez RDS w czerwcu br. propozycję wysokości płacy minimalnej z 2080 zł na 2100 zł.

ustawa do konsultacji-RDS

Czytaj dalej

Szkolenie w Bułgarii

Szanowni Państwo

w załączeniu przekazujemy szczegóły dotyczące szkolenia ETUI na temat: „Zdolności komunikacyjne w kontekście pracy związkowej”

etui. - logo BUL

Czytaj dalej

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, że OPZZ otrzymało od Prezydenta RP zaproszenie do grona Instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów w ramach

Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta RP najlepszym podmiotom gospodarczym w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.  Może Wasze firmy są takim kandydatem – możecie je zgłosić.

logo_nagrody_gospodarczej_prezydenta_rp

Czytaj dalej