Petycja dotycząca pracownic i pracowników opieki w związku z pandemią COVID-19

Zachęcamy do podpisanie petycji w sprawie pracownic i pracowników prywatnych i publicznych domów opieki. Jak może wiecie, sytuacja w domach opieki objętych kwarantanną z powodu zakażeń koronawirusem jest dramatyczna. Obecnie już w ponad 30 domach opieki wykryto koronawirusa, obecny kryzys z tym związany uwidocznił wcześniejsze zaniedbania, które teraz jeszcze bardziej pogorszyły warunki pracy w tego typu placówkach. W Konfederacji Pracy zrzeszone są organizacje opiekunek i opiekunów z publicznych i prywatnych domów opieki.

Petycję możecie podpisać na tej stronie: https://glospracownikowopieki.pl/

https://glospracownikowopieki.pl/

Szkolenie online dla członków Konfederacji Pracy

Wspólnie z Centrum Organizowania Związków Zawodowych zapraszamy w najbliższy piątek w godzinach 12:30 – 14:00 członków Konfederacji Pracy na szkolenie online 💻🖥️⌨️📲 💪„Prawa pracownicze podczas epidemii i Tarcza 2.0” ‼️ prowadzone przez Pawła Śmigielskiego – Dyrektora Wydziału Prawno-interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Szkolenie będzie prowadzone przez aplikację Zoom i będzie moderowane przez Rafała Tomasiaka z COZZ.

👉Szczegóły – w tym link – otrzymacie w mailach kierowanych do Waszych organizacji związkowych.

Ze związkowym pozdrowieniem ✊

Michał Lewandowski​​
Przewodniczący Zarządu Krajowego
OPZZ Konfederacja Pracy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych jeszcze mocniej niż zwykle życzymy Wam zdrowia, cierpliwości i uśmiechu na twarzy.
Dbajcie o siebie, bądźcie życzliwi dla najbliższych i zostańcie w domu!

– OPZZ KONFEDERACJA PRACY –

Uchwała Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie umożliwienia organizacji zebrania założycielskiego w formie elektronicznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy” działając na podstawie par. 50 Statutu OPZZ Konfederacja Pracy:

– w związku ograniczeniami w zakresie zgromadzeń i spotkań wprowadzonymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wynikającymi z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2,

– w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,

– w kontekście niezwykle istotnej roli organizacji związkowych określonej w art. 15g i 15zf Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw sytuującej związki zawodowe jako stronę współdecydującą oraz gwaranta prawidłowości ustaleń warunków i trybu wykonywania pracy w okresie ewentualnego przestoju ekonomicznego, wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy, obniżonego wymiaru czasu pracy i innych zmian wynikających z ww. Ustawy ustalanych w porozumieniach z przedsiębiorcami, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (szczegóły określono w ww. Ustawie) 

– analogicznie do zapisów art. 14h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

dokonuje interpretacji par. 44a Statutu.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym ograniczającym możliwość organizacji fizycznego zebrania założycielskiego organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub międzyzakładowej organizacji środowiskowej, Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy jako prawidłową i prawnie skuteczną formę organizacji zebrania założycielskiego dopuszcza formę elektroniczną.

Zarząd Krajowy OPZZ Konfederacja Pracy rekomenduje przeprowadzenia procedury określonej w par. 44a Statutu z zastosowaniem ogólnodostępnych, multiplatformowych, bezpłatnych komunikatorów umożliwiających wideokonferencję wszystkim uczestnikom zebrania założycielskiego jednocześnie. Przykładowo taką funkcjonalność posiadają aplikacje Zoom (do 100 uczestników jednocześnie), Skype (do 50 uczestników), Microsoft Teams, Google Hangouts, Discord (do 10 uczestników) itd.

Podpisanie protokołu z zebrania założycielskiego organizacji związkowej, do czasu innych wytycznych w tym zakresie, może odbywać się za pomocą profili zaufanych uczestników zebrania, w trybie obiegowym lub poprzez podpisanie przez każdego z uczestników indywidualnego wydruku/pliku protokołu. Ostatnia proponowana forma wymaga przekazania do Prezydium Zarządu Krajowego Związku plików (np. jpg, pdf) dokumentujących podpis w ilości zgodnej z ilością uczestników zebrania założycielskiego.